San Pedro[SF de Catamarca]

San Pedro[SF de Catamarca]

 • Sarmiento 341
 • Tel.: (0383) 4454708
 • e-mail
 • Address:

  San Pedro Hostel
  Sarmiento 341
  Tel.: (0383) 4454708
  San Fernando del Valle de Catamarca
  Argentina